DFK

Yeni Borçlar Kanunu Hakkında Özet bilgiler

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte hayatımıza etki edecek bir diğer kanun olan ve 649 maddeden oluşan 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu da 01 Temmuzda yürürlüğe girecek. Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte iş hayatımızda, özel hayatımızda ve birçok konuda dikkat çekici yenilik ve düzenlemelere gidilmiştir.

ÖzellikleGenel İşlem Koşulları, Kira Sözleşmeleri ve Kefalet Sözleşmelerinde çok önemli değişiklik/yenilikgetirilmiştir. 11 Ocak 2011tarihindeTBMM de kabul edilerek 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Borçlar Kanununda yapılan değişiklik ve düzenlemeler aşağıda özet şeklinde sıralanmıştır:

™ Web-IM - Powered by Ket Kolektif