DFK

FİRMA DEĞERİNİN ÖNEMİ

Sermayenin geniş bir yatırımcı kitlesine dağılmadığı ekonomilerde halka açık bilgilere talep fazla olmamaktadır. Bu durum ise sermaye piyasanın daha etkin olmasına ve sermayenin daha verimli alanlara hızla hareket etmesine engel olmaktadır Sermayenin yaygın olmaması, ayrıca, firma değerini artırıcı önlemler alma veya çaba gösterme konusunda, firma yöneticileri üzerinde çok fazla zorlayıcı bir unsur olmamaktadır. Böylece, yönetimin başarısının en önemli ölçüsü olan firmanın piyasa değeri yatırımcılar tarafından önemsiz bir göstergeymiş gibi algılanmaktadır Sermayenin yaygın olmamasının diğer bir olumsuz sonucu da. firmaların hisse senetlerinin piyasadan satın alınarak ele geçirilme imkanının olmaması nedeniyle, piyasanın firmalar üzerinde değer yaratma konusunda oluşturduğu baskının ortadan kalkmasıdır.Firma değerinin tespiti finansmanın pek çok alanında önemi, bir yere sahiptir Bu alanların başlıcaları işletme finansmanı, birleşmeler, satın almalar ve portföy yönetimidir

Biz SER&BERKER olarak firmanızın mevcut piyasa koşullarında, faaliyet gösterdiğiniz sektörü de dikkate alarak en güncel ve hata oranı en az olan değerleme yöntemleri ile değerini en doğru şekilde tespit etmekteyiz.

™ Web-IM - Powered by Ket Kolektif