DFK

YENİ TTK HİZMETLERİ

Ülkemiz açısından değişim ve gelişim sürecinin bir parçası olarak, Yeni Türk Ticaret Kanunu 9 yıl süren uzun çalışmalar sonucunda 13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak 1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizi dünya standartlarına taşıyacak olan Yeni Türk Ticaret Kanunu, piyasa disiplini ve kurumsallaşmayı kolaylaştıracaktır.Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte ayrıca uluslar arası Finansal Raporlama Standartları uygulaması, şirket yapıları, şirket kuruluşları, sermayeleri ve şirket yönetimleri açısından da önemli değişiklikler ortaya çıkacaktır.

Yeni TTK’nın getirdiği yeniliklerde,

  • Mali Danışmanlık Hizmeti
  • Hukuki Danışmanlık Hizmeti
  • Kurumsal Yönetim Hizmeti
  • Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları Danışmanlık Hizmeti


Sunmaktayız.

™ Web-IM - Powered by Ket Kolektif