DFK

Holdingler ve Grup İşletmeleri

Holdinglere bağlı grup şirketlerinin birçoğu farklı sektörlerde faaliyette bulunmaktadır.Bu durum yönetilmesi gereken birçok farklı mali yapıyı ve riski de beraberinde getirmektedir. Şirketlerin bünyesinde yer alan bu farklı sektörlerin kendine özel yapıları ile birlikte, yasal, vergisel ve mali yapısal farklılıkları ortaya çıkması olası risklerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri sonrasında ortaya çıkartacakları etkiler de göz önüne alındığında, Holding yönetiminde bütünsel yönetim becerisinin ön plana çıktığı görülmektedir.

Ser&Berker, Holding şirketlerindeki farklı faaliyet alanları, büyüklükleri, yasal ve mali açıdan taşıdıkları riskleri de göz önünde bulundurarak gerekli aksiyon planlarıyla konusunda uzman ve güvenilir kadrosuyla denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İnşaat ve Gayrimenkul

İnşaat ve gayrimenkul sektörü, ülkemizde her zaman gelişme potansiyeli ile dikkat çeken önemli sektörlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Ser&Berker, İnşaat ve gayrimenkul sektöründeki birikimimiz; tecrübeli kadromuzla; denetim, vergi, danışmanlık alanlarında denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Petrol ve Gaz

Türkiye, jeopolitik konumu itibarıyla, petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle komşu olup, Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa’daki tüketici pazarlar arasında doğal bir ‘Enerji Koridoru’ olarak pek çok önemli projede yer almakta ve söz konusu projelere destek vermektedir.

Ülkemizin doğal gaz sektöründe bir bölgesel terminal olabilmesi kaynak ülkeler ile arasında doğal gaz iletimini sağlayacak boru hatlarının oluşturabilmesine bağlıdır. Bu alanda şu ana kadar kayda değer bir gelişme sağlanmış olup, bu altyapının önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Öte yandan petrol ve doğalgaz sektörü birtakım güçlüklerle de karşılaşılmaktadır. Bunların başında ise temel bir stratejik tercih bulunmaktadır. Türkiye, coğrafi konumundan istifade ile, yalnızca bir transit ülkesi olarak kalmak istememekte, aynı zamanda farklı kaynaklardan elde edeceği doğal gazı Avrupa’ya iletirken ticaretinde de rol almak istemektedir.İşte bu noktada biz Ser&Berker olarak petrol ve gaz sektöründe uzmanlaşmış deneyimli kadromuzla sizin vergi, danışmanlık ve denetim hizmetlerimizle çözüm ortağınız olmayı amaçlıyoruz.

Enerji ve Madencilik

Türkiye'de son zamanlarda enerji sektöründe yaşanan gelişmeler ile birlikte hidroelektrik santraller, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi, termik enerji ve bor madeni gibi kaynaklar birçok şirket için yeni yatırım alanları olarak görülmeye başlanmıştır.

Enerji sektörünün sermaye yoğun bir sektör olması ve yatırım süreçlerinin çok boyutlu olması, sektör için önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Enerji şirketlerinin karşı karşıya oldukları pazar baskısı, fiyat belirsizlikleri, özelleştirme süreçleri, çevre ve küreselleşme gibi riskler, enerji yatırım ve dağıtım süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini etkilemektedir.

Ser&Berker, şirketlerin bu alanda yaptıkları yatırımlarda, denetim ve danışmanlık hizmetleri ile kısa, orta ve uzun vadede etkili kararlar alınması konusunda firmalara destek olmaktadır.

Serbest Bölge İşletmeleri

Dış ticareti ve yabancı sermaye yatırımlarını arttırmak, yerli üreticilerin global piyasalardaki rekabet güçlerine katkıda bulunmak için kurulan Serbest Bölgeler, bugün Türkiye'de artan bir ivme sergilemektedir.

Serbest Bölge işletmelerine sağlanan teşvik ve avantajların yanı sıra, Serbest Bölge işletmelerinin yasal ve vergisel açıdan taşıdıkları riskleri de göz ardı etmemek gerekmektedir. Özellikle Serbest Bölge ve Merkez arasındaki ilişkilerin uyumlu olarak yönetilememesi doğrudan ve dolaylı olarak birçok riski de beraberinde getirmektedir.

Ser&Berker, Serbest Bölgelerin rekabet gücünü arttırmalarına destek sağlamak amacı ile Serbest Bölge işletmelerine denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Kamu ve Devlet Sektörü

Devlet Muhasebesi hükümlerine tabi olan merkezi idare kuruluşlarıyla ilgili iç denetim ve bağımsız denetim alanında kurumun yönetmeliği ve standartlara göre bu konuda uzman personelimizle şeffaf, güvenilir ve kaliteli denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.


™ Web-IM - Powered by Ket Kolektif